Q&A

  电路设计工具eSchema向IC设计者提供了电路原理图设计、电气规则检查(ERC)以及SPICE网表生成的功能。通过调用公司提供的元件库,用户可以通过eSchema完成集成电路原理图的设计工作。

  电路原理图设计

  ERC电气规则检查                                                      

  生成SPICE网表                     

 

功能和优势

  • 可以绘制各种规模的原理图
  • 支持电气规则检查,可以轻松地检查在设计电路图过程中的各种错误
  • 可以将网表仿真控制语句添加在原理图上,更加便捷地生成仿真网表

Q&A

版权所有©2015 九方微电子有限公司 鄂ICP备12013896号-2  鄂公网安备42018502000204号